Historie van de combinatie D.& S. Göbel

Het begon allemaal in de Hooftstraat te Alphen aan den Rijn zo rond 1978 toen Dick-Jan van zijn buurman een paar duifjes kreeg welke in een klein kistje aan de muur werden gehouden. Maar omdat hij te lang wachtte met het loslaten van deze duifjes kozen ze bij hun eerste vrijlating voor het luchtruim en heeft hij ze nooit meer terug gezien.

Maar de interesse in de duiven bleef en er kwamen nieuwe duiven en ook een echt hokje in de tuin die aan de Oude Rijn grensde. Vanaf toen is Dick-Jan begonnen met spelen van de duiven. In het begin niet op een opvallend niveau, maar naarmate de jaren verstreken en de kennis over de duivensport groter werd kwamen ook de prestaties een niveautje hoger te liggen.

Nadat Dick-Jan zijn vrouw Sandra leerde kennen en er een huis werd gekocht en gezin werd gesticht was er weinig tijd voor de duiven, maar er zijn altijd duiven op het erf van de familie Göbel aanwezig geweest. Na een aantal jaar begon op het oude adres in de Vermeerstraat te Alphen aan den Rijn de duiventrein van de familie Göbel te draaien, leuke prestaties werden behaald en de naam werd gevestigd in de lokale duivenwereld.

Oudste zoon Stephan had ook een bovengemiddelde interesse in de duiven, van het voeren van Opa’s duiven tot het struinen tussen de jonge duiven van Dick-Jan. Vanaf ongeveer zijn 5e jaar is hij begonnen met het verzorgen van duiven, in den beginne een beetje voeren, maar al op vrij jonge leeftijd schrappen en loslaten van de duiven. Op zijn 10e werd Stephan jeugdlid bij APS ’t Centrum in Alphen aan den Rijn en kreeg een paar duiven van vader Dick-Jan om mee te vliegen.

Na enkele jaren besloten vader en zoon om samen te gaan vliegen en zo ontstond de vader-zoon combinatie D. & S. Göbel.

In 2000 verhuisde de familie Göbel naar het huidige adres in Zwammerdam, de meeste duiven werden van de hand gedaan en de allerbeste 10 duiven ging bij opa Hans den Hartog wonen, welke ook al ruim 40 jaar duivenmelker is.

Erg lang duurde de duifloze periode in Zwammerdam niet, want timmerman Dick-Jan toverde het oude kolenhok op het balkon van het nieuwe huis om in een klein hokje van 2 x 0,75 m.  Zodoende zaten er medio juni 2000 alweer een 12-tal zomerjongen uit de kwekers van opa Hans. Het werd zelfs zo gek dat er op de nalijn in 2000 alweer meegevlogen werd met deze zomerjongen.

In de navolgende winter werd door Dick-Jan een begin gemaakt met de huidige hok-accommodatie. En zodoende stond er in januari 2001 een  mooi hok van 3 x 2 m  met een zadeldak en kon er begonnen worden met het vliegen. Er werd wederom een 3-tal jaren apart gevlogen waarin Stephan tot de nationale jeugdkampioenen behoorde en Dick-Jan maar met enkele duiven meevloog, maar omdat men tot de conclusie kwam dat het teveel kampioenschappen kost als er met weinig duiven verdeeld over 2 liefhebbers gevlogen wordt, werden in 2004 de krachten wederom gebundeld en ging de cominatie D.& S. Göbel weer verder. Vanaf dat moment acteert men vooral met de jonge duiven in de top op regionaal niveau. Dit werd voortgezet tot 2009 totdat men tot de conclusie kwam dat er nieuwe duiven nodig waren om op een nog hoger niveau te acteren in de duivensport.

Na een stage voor zijn opleiding tot dierenarts bij de familie Eijerkamp, waarin hij helemaal verknocht raakte aan de duiven van het ras Heremans-Ceusters, klopte Stephan aan bij de grootmeester Leo Heremans zelf en besloot men grondig te investeren in de huidige duivenkolonie.

Het eerste vliegjaar met de Heremans-duiven, die vooral gekruist worden, brachten al meteen de nodige successen die U elders op deze site kunt lezen.

En toen was het winter 2013…….